Kommunalvalgskandidat

Barbara Schultz

Sygeplejerske, tillidsrepræsentant og siden 2018, formand for partiforeningen i Nyborg kommune. Suppleant til byrådet og aktiv gennem mange år

Bedst til sundhed

Mere trivsel og livsglæde i en sundere Nyborg kommune

Kommunen skal i højere grad understøtte borgere med sundhedsudfordringer. Mere forebyggelse, også når man bliver ældre.

Bedre ældrepleje i en tryggere Nyborg kommune

Ældres medbestemmelse skal styrkes i hjemmeplejen. Væk med firkantede kasser – ind med dialog og rummelighed. Sammen kan vi meget mere. 

Sagsbehandlingstiderskal ned i en klogere Nyborg kommune

Sagsbehandlingstider er dræbende for motivationen. Op med ambitionerne, så borgere hurtigere får den hjælp de har behov for.

Lær Barbara at kende

Jeg er opvokset i Kullerup udenfor Nyborg, og havde et trygt barndomsliv på landet, med nærhed og gode naboer i det lille samfund, som jeg og min familie var en del af. At være socialdemokrat er en del af mit dna. Min barndom var præget af socialdemokratiske grundholdninger og gennem min storesøster blev jeg taget med rundt til mange arrangementer i DSU og DUI leg og virke. Jeg kunne synge med på de fleste arbejdersange i ”den lille røde”, før jeg kunne almindelige børnesange, og min søster har dermed haft en stor indflydelse på mit politiske ståsted. Som barnebarn af en socialdemokratisk journalist – med ansvaret for ”Socialdemokraten” under 2 verdenskrig, i nazisternes højborg, Silkeborg – ja så var kimen lagt til en socialdemokratisk grundholdning fra barnsben. Alle røde tråde i mig, stammer fra min bedstefars virke som journalist i en rædselsvækkende tid, og min søsters aktive tilværelse i DSU og partiet som helhed.

Jeg er derfor nærmest flasket op med ord som ”de bredeste skuldre skal bære det største ansvar”, og forstod fra en tidlig alder, hvad det indebar.  

Derfor ser jeg også med forundring på, hvordan mennesker overlades til sig selv, hvordan vi i kommunen ikke længere er de skuldre der bærer det største ansvar. Jeg kan give nogle eksempler på, hvor jeg mener vi har svigtet:

De lange ventetider på hjælpemidler

Det kan ikke være rigtigt, at mennesker med behov for hjælp, som kunne opretholde værdighed, livskvalitet og selvhjulpen hed, skal stå med hatten i hånden og vente unødigt længe på et hjælpemiddel. Det er ikke sjovt at bede om hjælp, og det kan være ydmygende at skulle vente – jeg synes det er mangel på respekt for det enkelte menneske.

Derfor foreslår jeg, at området kulegraves og at der tages initiativ til at nærheden kommer tilbage til borgere og medarbejdere, sådan at beslutning om et hjælpemiddel i videst muligt omfang tages så tæt på borgerensom muligt. På denne måde kan beslutninger tages hurtigere og borgeren kan blive mødt med respekt og omtanke i en ofte svær situation.

Værdigt ældreliv

I Nyborg kommunes værdighedspolitik, kan man læse at værdighed er, at blive anerkendt som den man er og at Nyborg kommune vil understøtte ældres mulighed for at opretholde et aktivt liv, at forblive selvbestemmende og støtte borgeren gennem rehabilitering.

Jeg er selv pårørende til en ældre og har gennem mine mange år som hjemmesygeplejerske i Nyborg kommune oplevet meget lidt af ovenstående. På grund af langsommelig sagsbehandling, langt væk fra borgeren, manglende tid til fordybelse for det faglige personale og mange skiftende hjælpere i hjemmene, så gør man vilkårene meget svære for alle.

Det skal der laves om på. Gennem mere smidige arbejdsgange, og mere indflydelse på hverdagen, skal arbejdsglæden op. Medarbejderne skal have lov til at vurdere fagligt i langt højere grad og have størrefleksibilitet i opgaveløsningen hos borgeren. Kun borgeren er ekspert i sinebehov, og det er synd og skam, at ældrepleje er så firkantet, at runde mennesker ikke passer ind i kasserne.

Sundhedsforebyggelse

I KL´s rapport ”Kend din kommune”, kan man læse, at Nyborg kommune ligger lavt i forhold til at investere i sundhed. Det kan have alvorlige konsekvenser på længere sigt, både for den enkelte borger og for kommunens økonomi. Hvis man ikke investerer i menneskers sundhed, så vil det på et tidspunkt give bagslag. Herefter bliver det lappeløsninger, hvor man vil forsøge at lukke de huller der opstår, eller det vil betyde en serviceforringelse.

F. eks. har Nyborg kommune gennemsnitligt patienter på sygehusene 4,19 dage efter færdigbehandlingsdagen. Det er mange penge, idet Nyborg kommune selv skal betale en andel af merudgiften. Det er et symptom på et presset system: Det kan være at der ikke er rehabiliteringspladser nok, at der ikke er personale nok, de rette kompetencer, eller borgerens behov overstiger, hvad man kan honorere i hjemmeplejen. Det er skræmmende!

Vi skal derfor i langt højere grad investere i sundhed og forebyggelse, så vi langt hen af vejen kan forebygge at borgeren har behov for sygehus indlæggelse. En del indlæggelser kan forebygges gennem tættere kontakt til borgeren, og mere intensiv pleje i hjemmet, hvor mange sygdomme og tilstande kan bremses i tide.

F. eks undrer det mig, at hjælperen ikke må hjælpe en borger med at koge et æg eller skrælle en kartoffel. Hvis det nu kan forebygge dårligere næringstilstand med de konsekvenser det kan have, så har jeg meget svært ved at finde et eneste fagligt eller menneskeligt argument, for hvorfor det ikke er en god ide. Min påstand er derfor, at jo mere indflydelse medarbejderen har i samarbejde med borgeren, desto mere sundhed for borgeren! Personalets faglighed skal derfor i langt højere grad vægtes som en vigtig del af forebyggelsesindsatsen i kommunen. Jeg tror på, at det i sidste ende vil betyde en besparelse i kroner og ører.

Hvis du også er bekymret for denne udvikling, så synes jeg at du skal overveje at sætte dit kryds ved mig den 16. november. Vi har brug for et systemskifte, hvor velfærdigen kan komme på dagsordnen.

Hvis jeg er så heldig at blive valgt til byrådet, så vil jeg arbejde hårdt på at bidrage til forandring, til gavn for alle i hele kommunen.Jeg er fortaler for et stærkt velfærdssystem, som fortsat gerne skulle være iverdensklasse.

Hvis du vil i kontakt med mig, har en god ide, eller vil drøfte noget med mig, så kan jeg kontaktes på barbarabendahl@gmail.comeller tlf.: 30 13 39 82.

Jeg har også en Facebook profil: https://www.facebook.com/barbara.b.schultz

 

Mange hilsner fra

Barbara Schultz

SE ALLE KANDIDATERNE

BEDST TIL

HVERDAGEN

En grønnere Nyborg Kommune
En sundere Nyborg Kommune
En tryggere Nyborg Kommune
En rigere Nyborg kommune
En klogere Nyborg Kommune

Bliv en del af kampagnen

Som frivillig I Socialdemokratiet har du mulighed for at få en masse gode oplevelser og kæmpe for vores fælles værdier.

Vi har vi plads til forskellighed, og derfor har vi også flere slags medlemmer.

VÆR MED