Kommunalvalgskandidat

Carsten Sahl Rasmussen

Jeg er en glødende socialdemokrat, der vil kæmpe for de svage i vores samfund og for overlevelse af de små samfund

Fra Herrested-Måre, glødende socialdemokrat, vil kæmpe for de svage i vores kommune. Er aktiv i lokalsamfundet som formand for vores Multihus.

Jeg er en glødende socialdemokrat, der vil kæmpe for de svage i vores samfund og for overlevelse af de små samfund

 

1.    jeg vil kæmpe for bedre forhold på ældre området.

De ældre skal have flere varme hænder og merelivskvalitet tilbage, der skal være fokus på den enkeltes behov, tid er netop en af de faktorer der i dag er afgørende for om den enkelte borger føler at der tages hånd om dem.

 

2.    jeg vil kæmpe for lokalsamfundet, dets behov og udvikling.

Der skal være fokus på de småsamfund, de skal udvikles ikke afvikles. Derfor skal  de små samfund sikres midler ,så der kan  vedligeholdes fortove, sikre bedre belysning, samt  sørge for at lokaltrafikken forbedresmarkant.

3.    Jeg vil kæmpe for en sundere og bedre arbejdsmiljø.

En forbedring at voresarbejdsmiljø, kan og skal være et klart fokusområde, da det at gøre tingene på en anden måde så det bliver nemt og enkelt så det helt sikkert er med til at styrke den enkelte borgers sundhed og sikkerhed, til gavn for alle i samfundet.

En stemme fra landsbyen 

·      64 år Gammel

·      Fra Staby, 6990 Ulfborg Jylland

·      Flyttede til Fyn 1989, Herrested–Måre 5853 Ørbæk

·      Gift med Lene Nørgaard Rasmussensiden 1982

·      Har 3 voksne børn og 5 snart 6 børnebørn

 

Mine kompetencer

 

·      Været ved forsvaret i 13 år

·      Taget en handelsmæssig uddannelse

·      Været ansat som brugsuddeler IHerrested-Måre

·      Været Driftchef Silvan kæden iOdense

·      Været Forretningsfører /butikschef iAldi kæden og Silvan Svendborg

·      Været slagteriarbejder både Odense og Fåborg, fra 2001 til de lukkede i Fåborg i 2016.

·      Selvstændig inden for distribution(avisbud) hvilket jeg ernærer mig ved i dag.

 

Avisbudet der vil i byrådet

 

Stiller op til byrådet fordi jeg er glødende socialdemokrat og brænder for at ændre den større og større ulighedder foregår i vores samfund. Den udvikling med, der skal spares og nedskæres i borgernes kærnevelfærd, for at der kan bygges den ene store monument efter den anden, er i min verden forkert og har kun et formål, at skabe endnu mere ulighedi vores samfund.

 

Jeg vil også kæmpe for den ulighedder foregår mellem by og land, vores kommune kan og skal udvikle sig, ikke barei de tre store byer, 31 % af kommunens befolkning bor ude i de små samfund og de skal tilgodeses både med bedre transport, deres veje og stier skalvedligeholdes og børnene skal have sikre skoleveje i form af cykelstier mm.

 

De der i den grad har gjort det muligt at vores samfund er som den er i dag, nemlig de ældre borgere, som oplever den ene besparelse efter den anden. De oplever at deres livskvalitetforringes på grund af alle de besparelser. Dette skal stoppes for det kan vi ikke være bekendt. Denne gruppe siger ikke så meget, det er fordi de bliverældre og dårligere inden de får mulighed for at blive visiteret til plejehjem, hvis der så er plads til dem. Mere ældreomsorg på de ældres præmisser er en klar mærkesag for mig.  

 

Vi er bedst til hverdagen så derforskal der komme et systemskifte i Nyborg kommune, og den kommende borgmesters navn skal være Sonja Marie Jensen. Jeg så stolt af at være en del af det hold, det indeholder så mangekompetencer.

SE ALLE KANDIDATERNE

BEDST TIL

HVERDAGEN

En grønnere Nyborg Kommune
En sundere Nyborg Kommune
En tryggere Nyborg Kommune
En rigere Nyborg kommune
En klogere Nyborg Kommune

Bliv en del af kampagnen

Som frivillig I Socialdemokratiet har du mulighed for at få en masse gode oplevelser og kæmpe for vores fælles værdier.

Vi har vi plads til forskellighed, og derfor har vi også flere slags medlemmer.

VÆR MED