Kommunalvalgskandidat

Martin Stenmann

Mit politiske hjerte banker for fællesskab, samarbejde, faglige beslutninger og social retfærdighed. Vi skal dyrke ligheder og acceptere forskellighed

MINE MÆRKESAGER

Styrke folkeskolen

Jeg vil styrke indsatsen for elever med ordblindhed og arbejde videre med at forbedre de fysiske rammer. Flere unge skal gennemføre en uddannelse!

Styrke trygheden for ældre og udsatte

Nyborg Kommune skal også være et godt sted at leve som senior, udsat og som menneske med funktionsnedsættelse. Vi skal overholde og forkorte sagsbehandlingstiderne samt investere i flere varme hænder til velfærden!

Styrke beskæftigelsen

Alle har ret til et liv med mulighed for at forsørge sig selv. Jeg vil styrke uddannelsen og indsatsen for de ledige!

Mere om mig

Jeg er født i 1981 og opvokset i Langå syd for Nyborg. Min folkeskoletid startede i Svindinge og fortsatte på Frørup Centralskole fra 5. klasse.

Efter gymnasiet aftjente jeg min værnepligt i Civilforsvaret i Haderslev og startede med at læse Statskundskab i Aarhus. Det gjorde jeg i et år inden jeg bestemte mig for at læse til folkeskolelærer i Odense i stedet.

I min tid på lærerseminariet var jeg et halvt år i Sydafrika, hvor jeg mødte Bridget. Sammen har vi to børn.

Til daglig er jeg lærer i den kommunale Læseklasse på Birkhovedskolen i Nyborg. Tidligere har jeg i en årrække været skolens arbejdsmiljørepræsentant - ligesom jeg tidligere har været valgt i 8 år som kredsstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, hvor jeg var kredsens arbejdsmiljøansvarlige.

Jeg har siddet i byrådet i to perioder, og i øjeblikket varetager jeg hvervet som formand for Børn- & Ungeudvalget, næstformand i Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Jeg er medlem af Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Desuden er jeg næstformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

I min fritid spiller jeg fodbold i Vindinge BK. Jeg er meget aktiv i Nyborg Tennis- og Padelklub og bruger også en del tid i fitnesscentret. Jeg laver også bestyrelsesarbejde i Nyborg Teaterforening.

Når jeg ikke er på farten nyder jeg tiden sammen med min kæreste. Jeg elsker at bruge tid i haven - ikke mindst i drivhuset.

SE ALLE KANDIDATERNE

BEDST TIL

HVERDAGEN

En grønnere Nyborg Kommune
En sundere Nyborg Kommune
En tryggere Nyborg Kommune
En rigere Nyborg kommune
En klogere Nyborg Kommune

Bliv en del af kampagnen

Som frivillig I Socialdemokratiet har du mulighed for at få en masse gode oplevelser og kæmpe for vores fælles værdier.

Vi har vi plads til forskellighed, og derfor har vi også flere slags medlemmer.

VÆR MED