Kommunalvalgskandidat

Merete Bang

58 år, bosat i Ørbæk. Ansat som socialrådgiver i Nyborg kommune. Jeg holder af hverdagen, er bedst til hverdagen. Det er her det gode liv skal leves.

Mine mærkesager

Mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har også ret til et god liv

Handicapområdet skal prioriteres, så alle uanset alder og funktionsnedsættelse får de bedste muligheder for at leve et ligeværdigt liv.

Erhvervsmæssig vækst er forudsætningen for vores fremtidige velfærd

Vi skal derfor have flere tilflyttere og flere private virksomheder til vores dejlige kommune.

Friluftsliv og natur er vigtig for vores sundhed og trivsel

Derfor skal vi have mere vild og fri natur og naturstier skal binde vores kommune sammen.

Læs mere uddybende her, hvorfor du skal overveje at stemme på mig.

Jeg er født i Vindegade i Odense ind i en socialdemokratisk arbejderfamilie. Mine forældre arbejdede begge på Brandts klædefabrik. Senere flyttede min far, mor, min lillebror og jeg ind i en af Brandts Klædefabriks arbejderboliger på Middelfartvej i Bolbro. Det var 57 m2 luksus – og med badekar. Det var her min far, som amtskredssekretær for DSU og bestyrelsesmedlem i 2. kreds i Odense, trykkede blade til DSU på en Rexrotary ude i entreen. Jeg husker stadig hvor spændende det var at være med min far til politiske møder.

Mon ikke det var her at kimen til min egen interesse for at deltage i samfundsdebatten blev lagt.

I dag har jeg to dejlige sønner. Den yngste læser historie på SDU. Hans storebror, som er udviklingshæmmet, arbejder på Nyborg Værkstedet.

Jeg er, måske selvsagt, meget optaget af, at handicap området skal prioriteres højere end i dag. Mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har også ret til et godt liv.

Jeg kender området på godt og ondt, både som mor til en handicappet søn og som nu tidligere ansat i Børn- og ungehandicap i Nyborg Kommune.

Trods fortællingen om lige muligheder, så har det ikke skabt lighed for mange mennesker med funktionsnedsættelser. Det kan der være mange grunde til. Handicapområdet er utrolig komplekst og jeg oplever, at mange ikke ved noget om handicap eller slet ikke kender nogen med handicap. Derfor vil jeg arbejde for, at vores børn i løbet af deres skoletid, skal arbejde med handicap, således at det styrker forståelsen af, hvad det vil sige at leve medet handicap.

Jeg vil ligeledes arbejde for at styrke den forbyggende indsats for familier med handicappede børn og så skal der være plads til alle i vores kommune. Borgere med funktionsnedsættelser skal ikke tvinges ud af kommunen, fordi der ikke er boliger til dem lokalt.

Vi skal have flere tilflyttere og flere private arbejdspladser til vores dejlige kommune. Det er nemlig det der skal sikre vores fremtidige velfærd.

Så skal vi også, som kommune, samarbejde med virksomhederne for at sikre et mere inkluderende og rummeligt arbejdsmarked for mennesker med funktionsnedsættelser. Det skal være let at ansætte mennesker med funktionsnedsættelser.

Vi skal også have en sundere kommune. For mig hører sundhed, natur og friluftsliv uløseligt sammen. I 2020 var jeg igennem et kræftforløb og oplevede hvilken stor gavn jeg fik af naturens mange sundhedsfremmende kvaliteter. Jeg er derfor fortaler for at vi i endnu højere grad bruger naturen og friluftslivet i de forskellige rehabiliteringstilbud og fx til naturture for mennesker med psykiske lidelser.

Og så skal vi huske, at alle skal have adgang til naturen. Vi skal have mere vild natur at vandre i og naturstier skal binde vores kommune sammen.

Som 7. årig blev jeg skilsmissebarn. Pengene var små og jeg lærte hurtigt at fortællingen om, at vi er født lige, ikke passede. I 3. kl.boede jeg 2 måneder på en koloni for skilsmissebørn. Der var mange børn som havde det rigtig svært. Det er en oplevelse jeg har båret med mig lige siden, tiltrods for at jeg ”kun” var væk fra min mor i relativt kort tid. Så tænker jeg på vores udsatte børn og unge i vores kommune. Vi skal gribe tidligere ind, så de bliver en del af fællesskabet og får en god fremtid og et hverdagsliv, der matcher deres jævnaldrende.

Jeg har i snart 9 år arbejdet som Socialrådgiver i Nyborg kommune. Primært indenfor børn- og ungehandicap, men arbejder nu med forebyggende og sociale indsatser for børn og unge og som medlem af MED-udvalget har jeg således erfaring i den kommunale organisation. Desuden er jeg stedfortræder i den socialdemokratiske byrådsgruppe, samt kommunens repræsentant i Ørbæk Midtpunkts bestyrelse. Tidligere har jeg arbejdet med produktionsplanlægning og indkøb i det private erhvervsliv i ca. 25 år.

En del af min fritid bruger jeg på amatør revy/teater og så elsker jeg at brodere og se Formel1.

Jeg håber du vil overveje at stemme personligt på mig ved kommunalvalget d. 16. november 2021.

Med ydmyg hilsen, Merete Bang

SE ALLE KANDIDATERNE

BEDST TIL

HVERDAGEN

En grønnere Nyborg Kommune
En sundere Nyborg Kommune
En tryggere Nyborg Kommune
En rigere Nyborg kommune
En klogere Nyborg Kommune

Bliv en del af kampagnen

Som frivillig I Socialdemokratiet har du mulighed for at få en masse gode oplevelser og kæmpe for vores fælles værdier.

Vi har vi plads til forskellighed, og derfor har vi også flere slags medlemmer.

VÆR MED