Kommunalvalgskandidat

Rameesh Thirugnanasambanther

Jeg hedder Rameesh Thirugnanasambanther og 51 år. I Ravnekærlund bor jeg med min kone og mine to børn.

Mine mærkesager 

Sundhed, trivsel og læring for børn på højeste plan. 
Flere arbejdspladser til Nyborg Kommune skal skabe vækst og en sund økonomi, samt sikre kommunens borgere en lys fremtid.
Vi skal være den førende kommune i Danmark indenfor bedste pleje og omsorg, så vi kan skabe trygge rammer.

Lær Rameesh at kende

Jeg hedder Rameesh Thirugnanasambanther og 51 år. I Ravnekærlund bor jeg med min kone og mine to børn. Jeg er derudover uddannet som maskinarbejder i Kverneland Group Kerteminde, hvor jeg dagligt arbejder med lærlinge, udvikling af maskiner samt vedligeholdelse.  

Derudover har jeg følgende poster og uddannelser:

·     2020 – Næstformand for lokaluddannelseudvalg forMetal i SDE

·     2017 - Fleksibel akademiuddannelse i ”Ledelse& kommunikation”

·     2014 - Medlem af kommunalbestyrelsen i Nyborg

·     2012 - Domsmand

·     2010 - Kasserer for Nyborg Motion Center

·     2010 - A/S bestyrelsesmedlem i Kverneland

·     2007 - Metal Odense afdelingsbestyrelse somobservatør.

·     2006 - Formand for Metal Byklub Kerteminde

·     2005 - Tillidsrepræsentant forudviklingsafdeling

·     2002 - Udlært som maskinarbejder i KvernelandGroup Kerteminde

Det er vigtigt for mig

at forbedre sundhed og trivsel for børnene og ikke mindst skabe den bedste pleje og omsorg, så der kan skabes trygge rammer i kommunen. Desuden skal der skabes flere arbejdspladser, så borgerne sikres en lys fremtid. Samtidig mener jeg, at det er essentielt at vi mindsker energiforbruget og energispild, så vi dermed kan minimere udgifter og reducere CO2-udslippet. Alle er punkter, som jeg mener vil gøre det nemmere for borgerne at skabe deres ønskede dagligdag.

 

Jeg blev valgt ind i

Nyborg byrådet i 2014, hvilket gav mig mulighederne for at komme i skole & dagtilbud-, beskæftigelse-, ældre- og sundhed &forebyggelsesudvalgene. Dette har givet mig politisk indsigt, og dermed har jeg fået lov til at træffe nogle gode beslutninger for medborgere.  

 
I Nyborg Kommune skal der være plads til alle uanset hvem vi er. Det vil jeg være med til at sikre, så du som borger kan skabe din ønskede dagligdag.

 

Jeg har en del erfaringer

både fra politisk- og bestyrelsesarbejde som jeg kan bruge i min næste valgperiode. I bestyrelsesarbejdet er jeg nemlig hele tiden tæt på folk med forskellige aldre, hvilket betyder at jeg har fået en del kendskab tilde forskellige udfordringer, som de møder i systemet. Derfor mener jeg bestemt, at jeg vil være en god ambassadør for borgerne.

 

Min begrundelse for at stille op til kommunalbestyrelsen for Nyborg kommune er, at jeg fortsat ønsker at medvirke til en bedre kommune for nyborgenserne.  

 

Jeg glæder mig derfor til at være en del af holdet, der skal kæmpe for et nyt og bedre styre i vores kommune.

SE ALLE KANDIDATERNE

BEDST TIL

HVERDAGEN

En grønnere Nyborg Kommune
En sundere Nyborg Kommune
En tryggere Nyborg Kommune
En rigere Nyborg kommune
En klogere Nyborg Kommune

Bliv en del af kampagnen

Som frivillig I Socialdemokratiet har du mulighed for at få en masse gode oplevelser og kæmpe for vores fælles værdier.

Vi har vi plads til forskellighed, og derfor har vi også flere slags medlemmer.

VÆR MED